Skip to main content

Dokumenty do pobrania

Dokumenty korporacyjne

Zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej

Struktura organizacyjna

Polityka informacyjna CVI Dom Maklerski sp. z o.o.

Zasady Ładu Korporacyjnego

Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Ocena Stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2022 roku

Ocena Stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2021 roku

Ocena Stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2020 roku

Ocena Stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2019 roku

Ocena Stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2018 roku

Ocena Stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2017 roku

Ocena Stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2016 roku

Ocena Stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2015 roku

MiFID II

Ogólny opis instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty

Regulamin zarządzania konfliktami interesów w CVI Dom Maklerski sp. z o.o.

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klientów CVI Dom Maklerski sp. z o.o.

Procedura klasyfikacji klientów CVI Dom Maklerski sp. z o.o.

Regulamin funkcjonowania systemu zachęt w CVI Dom Maklerski sp. z o.o.

Regulaminy

Regulamin świadczenia usługi w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń lub zbycia instrumentów finansowych przez CVI Dom Maklerski sp. z o.o.

Regulamin świadczenia usługi oferowania przez CVI Dom Maklerski sp. z o.o.

Procedura określająca sposób załatwiania skarg klientów na działalność CVI Dom Maklerski sp. z o.o.

Polityka zaangażowania w CVI Dom Maklerski sp. z o.o

Polityka odpowiedzialnego inwestowania

Procedura anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń prawa oraz obowiązujących w CVI Dom Maklerski sp. z o.o. procedur i standardów etycznych.

ESG

Informacje na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych 2023

Adekwatność Kapitałowa

Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej oraz sprawozdanie finansowe za rok 2022

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej oraz sprawozdanie finansowe za rok 2021

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej oraz sprawozdanie finansowe za rok 2020

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej oraz sprawozdanie finansowe za rok 2019

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej oraz sprawozdanie finansowe za rok 2018

Informacje, o których mowa w art. 110w ust. 1, 4, 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi za rok 2022

Informacje, o których mowa w art. 110w ust. 1, 4, 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi za rok 2021

Informacje, o których mowa w art. 110w ust. 1, 4, 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi za rok 2020

Informacje, o których mowa w art. 110w ust. 1, 4, 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi za rok 2019

Sprawozdanie z realizacji Polityki zaangażowania w 2022 roku

Sprawozdanie z realizacji Polityki zaangażowania w 2021 roku

Sprawozdanie z realizacji Polityki zaangażowania w 2020 roku

RODO

Polityka prywatności

Polityka COOKIES

Nota prawna

Nota prawna