Skip to main content

Jak możemy pomóc?

Adresujemy szeroki wachlarz potrzeb kapitałowych przedsiębiorstw

Proponujemy indywidualnie dobrane rozwiązania

 • Inwestujemy od 8 do 100 mln PLN
 • Koszt kapitału uzależniamy od ryzyka transakcji
 • Horyzont spłaty finansowania może sięgać nawet 5 lat (wyjątkowo do 7 lat)
 • W przypadku inwestycji private equity szukamy pakietów mniejszościowych z silnym partnerem

Oferujemy różnorodne instrumenty finansowe

 • Nasza oferta zawiera szeroki wachlarz instrumentów finansowych, od długu po private equity
 • Oferowane instrumenty: dług senioralny, dług podporządkowany, unitranche, mezzanine, dług konwertowalny i private equity

Finansujemy szeroki wachlarz potrzeb kapitałowych

 • Wspieramy spółki w finansowaniu m.in.: nakładów inwestycyjnych, kapitału pracującego, przejęć innych przedsiębiorstw, wykupów wspólników, refinansowaniu istniejącego zadłużenia, restrukturyzacji finansowych

Dostarczamy finansowanie dla różnych branż

 • Finansujemy takie branże jak: usługi finansowe, przemysł, handel i usługi, opieka zdrowotna, dobra konsumpcyjne, nieruchomości, technologie, media oraz telekomunikacja, transport i logistyka, usługi turystyczne, energetyka

Wspieramy spółki z Europy Środkowo-Wschodniej

 • Inwestujemy w spółki z Europy Środkowo-Wschodniej (730+ analizowanych projektów rocznie)
 • Przeprowadziliśmy transakcje w 9 krajach regionu
 • Dysponujemy siecią międzynarodowych ekspertów branżowych i doradców

Proponujemy zróżnicowane instrumenty finansowe

 • Jesteśmy partnerem umożliwiającym elastyczne dopasowanie struktury finansowej przedsiębiorstwa
 • Wspólpracujemy z inwestorami prywatnymi, finansowymi oraz branżowymi
 • Posiadamy kapitał i odpowiednie narzędzia, aby każdą sytuację przanalizować w sposób indywidualny

Dług senioralny

 • Alternatywa dla finansowania bankowego charakteryzująca się elastycznością oraz szybkością – średnio 3-10 tygodni do uruchomienia środków
 • Możliwe dostarczenie kapitału już od kwoty 10mln PLN
 • Dług senioralny może zostać wykorzystany na inwestycje, przejęcia przedsiębiorstw czy po prostu wzmocnienie kapitału obrotowego w okresach szybkiego wzrostu biznesu
 • Finansowanie dostępne jest dla przedsiębiorstw o stabilnej sytuacji operacyjnej i posiadających regularne przepływy pieniężne (są one źródłem obsługi długu)
 • Spłata kwoty głównej finansowania jest możliwa w jednej racie na koniec okresu finansowania. Pozwala to na akumulację środków pieniężnych lub wzrost kapitału obrotowego w spółce
 • Zazwyczaj okres finansowania nie przekracza 5 lat
 • Zabezpieczeniem finansowania są aktywa przedsiębiorstwa

Dług podporządkowany

 • Finansowanie wykorzystywane jako dodatkowe źródło finansowania (np. finansowania bankowego)
 • Dług ten jest podporządkowany w zakresie spłaty i zabezpieczeń w stosunku do innych finansujących
 • Pozwala sfinansować dalszy rozwój biznesu bez konieczności pozyskania zewnętrznych inwestorów kapitałowych i zmiany struktury właścicielskiej
 • Może zostać wykorzystany na inwestycje, przejęcia, wzmocnienie kapitału obrotowego, wypłatę dywidendy lub skup akcji własnych
 • Oferuje elastyczność obsługi, umożliwiając kapitalizowanie części odsetek (Payment-In-Kind)
 • Źródłem spłaty, zwyczajowo w okresie do 5 lat, są przepływy operacyjne, z możliwością spłaty na koniec okresu finansowania

Dług typu „unitranche”

 • Idealne rozwiązanie przy ograniczeniach czasowych lub strukturalnych. Pozwala na zaciągnięcie długu senioralnego i podporządkowanego w pojedynczym finansowaniu, w całości dostarczanym przez CVI
 • Ułatwia proces pozyskiwania finansowania na nowe projekty lub optymalizację istniejącej struktury finansowej
 • Pozwala na zastąpienie jednym, solidnym partnerem wielu dostawców różnych form finansowania
 • Pozyskane środki mogą być wykorzystane na refinansowanie istniejących zobowiązań, przejęcia, wzmocnienie kapitału obrotowego czy też rekapitalizacje
 • Spłata następuje z bieżących przepływów w okresie do 5 lat w formie ratalnej lub balonowej
 • Zabezpieczeniem jest majątek finansowanego przedsiębiorstwa

Mezzanine

 • Najbardziej elastyczny rodzaj finansowania oferowanego przez fundusze zarządzane przez CVI
 • Umożliwia akceptację ryzyka poza standardowe finansowanie dłużne. Przejawia się to m.in. w źródłach spłaty, gdzie oprócz przepływów pieniężnych, możliwa jest też spłata z refinansowania, ze sprzedaży aktywów lub całego przedsiębiorstwa
 • Finansowanie to zazwyczaj udzielane jest na okres do 5 lat
 • Służy takim celom jak inwestycje, przejęcia, wykupy, rekapitalizacje, restrukturyzacje czy finansowanie projektowe
 • Dopuszczalne jest częściowe kapitalizowanie odsetek (Payment-In-Kind) i spłata całości na koniec okresu finansowania
 • Możliwe jest również częściowe rozliczenie poprzez warranty lub inne instrumenty kapitałowe

Dług konwertowalny i private equity

 • Fundusze zarządzane przez CVI mogą również zainwestować w dług konwertowalny na kapitał lub bezpośrednio w kapitał (udziały lub akcje) danego przedsiębiorstwa
 • W inwestycjach bezpośrednio w kapitał (typu private equity”) obejmujemy zazwyczaj pakiety mniejszościowe, pozostawiając operacyjne zarządzanie spółką w rękach udziałowców większościowych
 • Posiadamy horyzont inwestycyjny od 3 do 5 lat i oczekujemy uzgodnienia z góry proponowanej ścieżki wyjścia
 • W tego typu transakcjach jesteśmy w stanie dostarczyć środki od kilkunastu do kilkudziesięciu mln złotych

Sytuacje specjalne

 • Zarządzane przez CVI fundusze mogą również dostarczyć finansowania dla podmiotów będących w trudnej sytuacji płynnościowej czy też w restrukturyzacji
 • Kluczową rolę w tych transakcjach odgrywają dostępne zabezpieczenia
 • CVI jest w stanie zaangażować się w kompleksowe procesy restrukturyzacyjne doprowadzając np. do skupu długów od banków czy dostawców, którzy chcą uwolnić swoje środki nie czekając na powodzenie procesu restrukturyzacyjnego
 • W takich przypadkach finansowanie dostarczane przez fundusze zarządzane przez CVI może mieć charakter długu jak i private equity i jest zawsze indywidualnie dopasowane do danej sytuacji

Różne cele - jedno źródło finansowania

Sprawdź nasze branże