Skip to main content

CVI zarządza portfelami funduszy:

Private Debt

 

Poziom ryzyka:

Średnio niski poziom ryzyka inwestycyjnego (poziom ryzyka SRRI funduszy pomiędzy 2 a 3 w skali 7, gdzie 1 najniższe ryzyko 7 najwyższe)

Oczekiwane stopy zwrotu:

3-7% powyżej WIBOR 3M

Polityka inwestycyjna:

Fundusze inwestując środki, w ramach strategii private debt, finansują potrzeby przedsiębiorstw w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Najczęściej wykorzystują w tym celu instrument obligacji, których emisje kierowane są ekskluzywnie do funduszu. Decyzje o zaangażowaniu środków podejmowane są po dogłębnym procesie analizy, wynegocjowaniu indywidualnej struktury i warunków transakcji oraz przygotowaniu dokumentacji prawnej transakcji i zabezpieczeń, która ma za zadanie chronić interesy funduszu w sytuacji stresowej. Dodatkowo, zarządzający funduszem rozprasza ryzyko poprzez dywersyfikacje lokat w możliwie szerokie grono emitentów i sektorów.

Fundusze:

Noble Fund Private Debt FIZAN – zobacz więcej
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ – zobacz więcej
CVI SICAV SIF S.A. – CVI CEE Direct Lending – zobacz więcej
CVI CEE Private Debt Fund SICAV RAIF – zobacz więcej
CVI Private Debt Fund II S.C.A. SICAV-RAIF – zobacz więcej

Private Debt Sektorowe

 

Poziom ryzyka:

Średni poziom ryzyka inwestycyjnego (poziom ryzyka SRRI funduszy 3 w skali 7, gdzie 1 najniższe ryzyko 7 najwyższe)

Oczekiwane stopy zwrotu:

4-7% powyżej WIBOR 3M

Polityka inwestycyjna:

Fundusze inwestując środki, w ramach strategii private debt, finansują potrzeby przedsiębiorstw w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Najczęściej wykorzystują w tym celu instrument obligacji, których emisje kierowane są ekskluzywnie do funduszu. Decyzje o zaangażowaniu środków podejmowane są po dogłębnym procesie analizy, wynegocjowaniu indywidualnej struktury i warunków transakcji oraz przygotowaniu dokumentacji prawnej transakcji i zabezpieczeń, która ma za zadanie chronić interesy funduszu w sytuacji stresowej. Dodatkowo, zarządzający funduszem rozprasza ryzyko poprzez dywersyfikacje lokat w możliwie szerokie grono emitentów w ramach sektora, któremu dedykowany jest fundusz.

Fundusze:

CVI IPOPEMA RE Debt FIZAN – zobacz więcej
IPOPEMA Benefit 3 FIZAN – zobacz więcej

Fundusze typu mezzanine

 

Poziom ryzyka:

Średnia klasa ryzyka 4 na 7. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako średnie, a złe warunki rynkowe mogą wpłynąć na zdolność płynności.

Oczekiwane stopy zwrotu:

7-10% powyżej WIBOR 3M

Polityka inwestycyjna:

Fundusze typu mezzanine finansują bardziej ryzykowne projekty o charakterze dłużnym, któremu może towarzyszyć element kapitałowy. Bardziej ryzykowny charakter w porównaniu do zwykłych funduszy private debt powinien przekładać się na wyższą stopę zwrotu, przy czym oczekiwana jest także większa zmienność tego typu instrumentów. Jednocześnie, w porównaniu do inwestycji kapitałowej oczekiwane jest większe bezpieczeństwo, poprzez udostępnione zabezpieczenia oraz pierwszeństwo w spłacie przed inwestorami kapitałowymi. Duże zainteresowanie przedsiębiorstw tego typu finansowaniem jest przede wszystkim związane z możliwością uniknięcia rozwodnienia, bądź wręcz utraty kontroli w porównaniu do typowej inwestycji private equity.

Fundusze:

Noble Fund Mezzanine FIZAN – zobacz więcej
CVI SICAV SIF S.A. – CVI CEE Junior Debt – zobacz więcej