Skip to main content

Dlaczego CVI?

CVI zapewnia elastyczne finansowanie dłużne, odpowiadając na potrzeby przedsiębiorców. CVI jest w stanie zaproponować indywidualne podejście w zakresie harmonogramu spłaty, zabezpieczeń czy innych warunków umownych. Decyzja o możliwości zaoferowania finansowania jaki i samo uruchomienie finansowana jest realizowane szybko. Zespół inwestycyjny CVI to najbardziej doświadczony zespół na rynku private debt w tej części Europy, a zrealizowane transakcje zapewniają odpowiednie zrozumienie oczekiwań przedsiębiorstw.

Dowiedz się więcej

Jak możemy pomóc?

Oferujemy różnorodne instrumenty finansowe, które mogą być najbardziej odpowiednie w danej sytuacji. Zróżnicowane pod względem kosztu, poziomu akceptowanego ryzyka, czasu trwania czy konstrukcji zabezpieczeń.

Dowiedz się więcej

Co finansujemy?

Finansujemy szeroki wachlarz potrzeb przedsiębiorstw działających w Europie Środkowo–Wschodniej, w tym: kapitał obrotowy, nakłady inwestycyjne, przejęcia, wykupy menedżerskie, refinansowanie istniejącego zadłużenia, restrukturyzacje finansowe.

Dowiedz się więcej

Proces inwestycyjny

Cały proces od przedstawienia projektu do uruchomienia finansowania trwa zazwyczaj od 6 do 10 tygodni. CVI stara się prowadzić ten proces w sposób możliwie efektywny, sukcesywnie zagłębiając się  w analizę i przedstawiając propozycję, jak mogłaby wyglądać potencjalna struktura transakcji. Proces obejmuje zazwyczaj wizytę w spółce, jak również szereg rozmów/spotkań z przedstawicielami spółki, a także negocjacje warunków i dokumentacji prowadzone przy współpracy z wyspecjalizowanymi doradcami prawnymi.

Dowiedz się więcej

Branże

Od 2012 roku CVI zrealizowało ponad 700 inwestycji w ponad 300 spółek w z różnych sektorów, w tym handlu i usług, dóbr konsumpcyjnych,  energii, hoteli i wypoczynku, nieruchomości, opieki zdrowotnej, przemysłu, technologii i mediów, transportu i logistyki oraz usług finansowych.

Dowiedz się więcej