Skip to main content

Proces inwestycyjny

Posiadamy sprawdzony, przejrzysty i efektywny proces inwestycyjny

CVI - potwierdzenie zainteresowania
CVI - decyzja komitetu inwestycyjnego
CVI - uruchomienie środków

Wstępna ocena

 • Projekt jest wstępnie oceniany i jest przydzielany do dyrektora inwestycyjnego
 • Wstępna analiza na podstawie przesłanych materiałów
 • Decyzja czy projekt spełnia nasze kryteria inwestycyjne oraz ESG

Analiza i spotkanie
z zarządem

 • Spotkanie z założycielem, inwestorem, zarządem
 • Pozyskanie szczegółowych informacji oraz sesje pytań i odpowiedzi
 • Weryfikacja założeń biznesowych i projekcji finansowych
 • Głębsza ocena projektu (m.in. wizyta w spółce, szczegółowa analiza)

Negocjacje
warunków

 • Finalizacja modelu finansowego i stres testy
 • Przygotowanie propozycji struktury finansowania
 • Negocjacje warunków, w tym oprocentowania, harmonogramu spłaty, zabezpieczeń, kowenantów
 • Finalizacja wewnętrznej analizy, przygotowanie memorandum inwestycyjnego
 • Nadanie ratingu kredytowego i ESG

Dokumentacja
i zamknięcie

 • Potwierdzenie analizy poprzez zewnętrzne (lub wewnętrzne) due diligence
 • Wybranie doradców prawnych
 • Negocjacje i podpisanie dokumentacji prawnej
 • Ustanowienie zabezpieczeń

Monitorowanie inwestycji

 • Kwartalna weryfikacja wyników finansowych
 • Regularny przegląd kowenantów
 • Ewentualne zmiany prognoz finansowych i ratingu
 • Wsparcie przedsiębiorstwa w podejmowaniu kluczowych, strategicznych decyzji biznesowych
Cały proces od otrzymania projektu do uruchomienia środków zajmuje od 6 do 10 tygodni