Skip to main content

CVI PRIVATE DEBT FUND II S.C.A. SICAV-RAIF

Polityka inwestycyjna:

Fundusz dedykowany jest inwestorom instytucjonalnym oraz inwestorom prywatnym posiadającym znaczne środki finansowe, minimalna wartość inwestycji to 1 mln EUR. Polityka inwestycyjna Funduszu koncentruje się na finansowaniu dłużnym przedsiębiorstw z obszaru Europy Centralnej (Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Słowacja, Rumunia, Bułgaria, Węgry, Słowenia, Chorwacja).

Fundusz ten jest produktem, o którym mowa w art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Rozporządzenie SFDR”). Ten produkt finansowy promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonych inwestycji. Ujawnienia z art. 10 Rozporządzania SFDR dla Funduszu znajdują się poniżej.

Informacje wynikające z art. 10 SFDR

Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu.