Dokumenty do pobrania

Dokumenty korporacyjne

Zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej

Pobierz
Struktura organizacyjna

Pobierz
Polityka wynagrodzeń w CVI Dom Maklerski sp. z o.o.

Pobierz
Polityka informacyjna CVI Dom Maklerski sp. z o.o.

Pobierz

Zasady Ładu Korporacyjnego

Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Pobierz
Ocena Stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2021 roku

Pobierz
Ocena Stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2020 roku

Pobierz
Ocena Stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2019 roku

Pobierz
Ocena Stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2018 roku

Pobierz
Ocena Stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2017 roku

Pobierz
Ocena Stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2016 roku

Pobierz
Ocena Stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2015 roku

Pobierz

MiFID II

Broszura informacyjna

Pobierz
Ogólny opis instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty

Pobierz
Regulamin zarządzania konfliktami interesów w CVI Dom Maklerski sp. z o.o.

Pobierz
Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klientów CVI Dom Maklerski sp. z o.o.

Pobierz
Procedura klasyfikacji klientów CVI Dom Maklerski sp. z o.o.

Pobierz
Regulamin funkcjonowania systemu zachęt w CVI Dom Maklerski sp. z o.o.

Pobierz

Regulaminy

Polityka świadczenia usług maklerskich i instrumentów finansowych będących jej przedmiotem w CVI Dom Maklerski sp. z o.o.

Pobierz
Regulamin świadczenia usługi w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń lub zbycia instrumentów finansowych przez CVI Dom Maklerski sp. z o.o.

Pobierz
Regulamin świadczenia usługi oferowania przez CVI Dom Maklerski sp. z o.o.

Pobierz
Procedura określająca sposób załatwiania skarg klientów na działalność CVI Dom Maklerski sp. z o.o

Pobierz
Polityka zaangażowania w CVI Dom Maklerski sp. z o.o

Pobierz
Polityka odpowiedzialnego inwestowania

Pobierz
Procedura anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń prawa oraz obowiązujących w CVI Dom Maklerski sp. z o.o. procedur i standardów etycznych.

Pobierz

ESG

Informacje na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych 2022

Pobierz
Informacje na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych 2021

Pobierz

Adekwatność Kapitałowa

Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej

Pobierz
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej oraz sprawozdanie finansowe za rok 2021

Pobierz
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej oraz sprawozdanie finansowe za rok 2020

Pobierz
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej oraz sprawozdanie finansowe za rok 2019

Pobierz
Informacje, o których mowa w art. 110w ust. 1, 4, 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi za rok 2021

Pobierz
Informacje, o których mowa w art. 110w ust. 1, 4, 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi za rok 2020

Pobierz
Informacje, o których mowa w art. 110w ust. 1, 4, 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi za rok 2019

Pobierz
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej oraz sprawozdanie finansowe za rok 2018

Pobierz
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej oraz sprawozdanie finansowe za rok 2017

Pobierz
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej oraz sprawozdanie finansowe za rok 2016

Pobierz
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej oraz sprawozdanie finansowe za rok 2015

Pobierz
Sprawozdanie z realizacji Polityki zaangażowania w 2021 roku

Pobierz
Sprawozdanie z realizacji Polityki zaangażowania w 2020 roku

Pobierz

RODO

Polityka prywatności

Pobierz
Privacy policy GDPR

Pobierz
Polityka Cookies

Pobierz
Cookie policy

Pobierz

Nota prawna

Nota prawna

Pobierz