Skip to main content

Usługi finansowe

Sektor finansowy jest istotnym obszarem aktywności CVI. W ciągu ostatnich lat wspieraliśmy potencjał inwestycyjny szerokiego spektrum podmiotów z branży finansowej, obejmujących: banki, windykatorów, fundusze inwestycyjne, zarządzających aktywami oraz liczne podmioty z sektora consumer finance.

Inwestujemy na poziomie holdingu oraz wydzielonych części grupy kapitałowej, także takich jak pojedynczy portfel lub fundusz inwestycyjny. Nasze inwestycje obejmują zarówno niezabezpieczone emisje obligacji, jaki i wielowymiarowe pakiety zabezpieczeń, nieraz opierające się na podmiotach o zróżnicowanym charakterze prawnym, czy z różnych jurysdykcji. Niejednokrotnie inwestowaliśmy w podmioty o relatywnie krótkiej historii lub będące przed skokowym wzrostem zyskowności, wcześnie dostrzegając atuty związane z modelem biznesu lub kluczowymi osobami związanymi z naszym partnerem biznesowym.

Osoby kontaktowe

Adam Rzepecki, CFA

adam.rzepecki@cvi.pl

Piotr Gocłowski

piotr.goclowski@cvi.pl

Przykłady transakcji

Studium przypadku