Skip to main content

Energia

CVI posiada wieloletnie doświadczenie w finansowaniu małej i średniej wielkości przedsiębiorstw działających na rynku energetycznym. Fundusze zarządzane przez CVI wspierały budowę aktywów wytwórczych oraz dystrybucyjnych jak również finansowały działalność bieżącą firm aktywnych w zakresie generacji i kogeneracji, dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej, ciepła i gazu. CVI ma również doświadczenie w finansowaniu procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw i aktywów energetycznych.

Zrozumienie uwarunkowań rynkowych, taryfowych, systemowych i technologicznych, a także zrozumienie potrzeb firm funkcjonujących na rynku energetycznym umożliwiło CVI przeprowadzenie transakcji w Polsce oraz Europie Środkowej w zakresie pojedynczych projektów wytwórczych oraz przedsiębiorstw zintegrowanych wertykalnie lub horyzontalnie.

Sektor energii odnawialnej stanowi szczególny punkt zainteresowania CVI. W tym zakresie CVI udziela finansowania od fazy przygotowania projektu (np. poprzez finansowanie depozytów pod przyłącza) przez realizację inwestycji do fazy operacyjnej. Finansowanie CVI może być łączone z finansowaniem bankowym, ograniczając wkład własny przedsiębiorcy.

Osoby kontaktowe

Jacek Kawałczewski, CFA

jacek.kawalczewski@cvi.pl

Olaf Hofses, CFA

olaf.hofses@cvi.pl

Przykłady transakcji

STUDIUM PRZYPADKU