Skip to main content

Grupa budowlano - deweloperska

Opis firmy:

  • Polska grupa holdingowa, której podstawową działalnością jest generalne wykonawstwo w zakresie budownictwa przemysłowego, logistyczno-magazynowego, handlowego i usługowego, w tym na rzecz własnych projektów (działalność deweloperska).

Cel finansowania:

  • Wpływy z obligacji zostały przeznaczone na zaspokojenie potrzeb grupy w zakresie kapitału obrotowego umożliwiając jednoczesną realizację większej ilości projektów, w tym własnych projektów deweloperskich.

 

Parametry transakcji

Kwota: 3,8 mln EUR

Data: 2022

Zapadalność: 4 lata

Typ finansowania: junior