Skip to main content

Grupa deweloperska

Opis firmy:

  • Polska grupa holdingowa, której podstawową działalnością jest generalne wykonawstwo w zakresie budownictwa przemysłowego, logistyczno-magazynowego, handlowego i usługowego w tym na rzecz własnych projektów (działalność deweloperska)

Cel finansowania:

  • Wpływy z obligacji zostaną przeznaczone na zaspokojenie potrzeb Grupy w zakresie kapitału obrotowego

Parametry transakcji

Kwota: 3,8 mln EUR

Data: 2022

Zapadalność: 4 lata

Typ finansowania: junior