Skip to main content

Największa sieć saun w Czechach

Opis firmy:

  • Największa sieć saun w Czechach działająca na bardzo rozproszonym rynku.
  • Sieć konsoliduje rynek otwierając nowe lokalizacje a także dywersyfikuje działalność np. poprzez otwieranie obiektów SPA z basenami termalnymi.

Cel finansowania:

  • Spółka poszukiwała finansowania na otwarcie kolejnych lokalizacji, częściowe refinansowanie istniejącego zadłużenia oraz wsparcie kapitału obrotowego.
  • W rezultacie spółka otworzyła kilka nowych obiektów, w tym baseny termalne.

Parametry transakcji

Kwota: 3,9 miliony EUR

Data: 2021

Zapadalność: 3 lata

Typ finansowania: senior