Skip to main content

Największa sieć saun w Czechach

Opis firmy:

  • Największa sieć saun w Czechach działająca na bardzo rozproszonym rynku, gotowa na konsolidację.
  • Obecnie działa 15 saun, a otwarcie kolejnej planowane jest na koniec 2022 roku.

Cel finansowania:

  • Spółka poszukiwała częściowego refinansowania, głównie na realizację uzgodnionego wcześniej capexu i wsparcie kapitału obrotowego.

Parametry transakcji

Kwota: 3,9 miliony EUR

Data: 2021

Zapadalność: 3 lata

Typ finansowania: senior