Skip to main content

Ochrona zdrowia

Fundusze zarządzane przez CVI inwestują w szeroki wachlarz spółek związanych z branżą ochrony zdrowia. Proponujemy elastyczne rozwiązania finansowe dla operatorów klinik, szpitali, placówek opieki medycznej; właścicieli sieci aptecznych; dystrybutorów; producentów leków, suplementów, urządzeń diagnostycznych, wyposażenia medycznego oraz artykułów higieniczno-opatrunkowych.

Jesteśmy również zainteresowani inwestowaniem na styku rozwiązań tradycyjnych i nowych technologii, pozwalających na zwiększenie dostępności opieki zdrowotnej, wzrost jakości usług medycznych lub optymalizację kosztów działalności.

Rozumiejąc specyfikę branży, jesteśmy w stanie zaoferować rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb w zakresie finansowania, na przykład, planów rozwoju organicznego, pozyskania zdolności produkcyjnych dla firmy dystrybucyjnej, albo rozwoju istniejącej sieci klinik poprzez dodawanie nowych placówek. Możemy również umożliwić zmiany w strukturze kapitałowej poprzez dostarczenie rozwiązań finansowania pomostowego, przeprowadzenie refinansowania istniejącego zadłużenia, rekapitalizacji albo wykupu wspólników, w których to projektach możemy również rozważyć zaangażowanie jako inwestor mniejszościowy.

Osoby kontaktowe

Magdalena Śniegocka

magdalena.sniegocka@cvi.pl

Paweł Jacel, CFA

pawel.jacel@cvi.pl

Przykłady transakcji

Studium przypadku