Skip to main content

Nieruchomości

Nieruchomości stanowią sektor, w którym CVI jest szczególnie aktywne. Od momentu rozpoczęcia działalności zrealizowaliśmy ponad 300 transakcji o łącznej wartości ponad 3 mld złoty.

W ramach sektora nieruchomości CVI jest zainteresowane finansowaniem przede wszystkim dewelopmentu projektów mieszkaniowych oraz komercyjnych (w tym logistycznych, handlowych i biurowych). CVI finansuje również obiekty działające, najczęściej w ramach optymalizacji struktury finansowania.

Sektor bankowy finansuje z reguły projekty deweloperskie, które znajdują się w dalszej fazie realizacji, wymagając zabezpieczenia na aktywach rzeczowych (najczęściej w formie hipotek na nieruchomościach). CVI wychodzi naprzeciw potrzebom deweloperów, poszukującym finansowania na wcześniejszych etapach realizacji projektu, np. współfinansując nabycie banku ziemi czy też uzupełnieniając wkład własny potrzebny na uruchomienie kredytów inwestycyjnych, umożliwiając również finansowanie mniej lub bardziej formalnych grup kapitałowych. Jednocześnie, CVI przeprowadza także transakcje oparte o finansowanie projektowe dla tych deweloperów, którym banki odmówiły udzieleniu kredytów ze względu na podwyższony poziom zadłużenia finansowego czy też brak możliwości ustanowienia bezpośrednich zabezpieczeń rzeczowych na aktywach spółki. CVI ma również istotne doświadczenie w finansowaniu projektów typu condo.

Finansowanie CVI może być udzielone zarówno na poziomie samego projektu, zastępując lub uzupełniając finansowanie bankowe, jak też na poziomie spółki holdingowej, umożliwiając dofinansowanie jednocześnie wielu projektów prowadzonych przez dane przedsiębiorstwo.

Osoby kontaktowe

Piotr Gocłowski

piotr.goclowski@cvi.pl

Karol Skiba

karol.skiba@cvi.pl

Przykłady transakcji

Studium przypadku