Skip to main content

Hotele i wypoczynek

Działalność hotelowa z racji swojej specyfiki i etapu rozwoju może być finansowana przez fundusze dłużne zarządzane przez CVI w różnej formie:

  1. Funkcjonujący biznes hotelowy – średnioterminowe finansowanie dłużne oparte na prowadzonej działalności operacyjnej, wspierające bieżące potrzeby płynnościowe, restrukturyzację istniejącego zadłużenia, sfinansowanie nowych nakładów inwestycyjnych (rozbudowa, rozszerzenie działalności) lub zmiany właścicielskie (wykup udziałowca, rekapitalizacja);
  2. Nowe projekty – finansowanie dłużne budowy i wyposażenia obiektu hotelowego, gdzie źródłem spłaty jest refinansowanie kredytem bankowym po ukończeniu i uruchomieniu hotelu, wpływy ze sprzedaży jednostek condo lub przepływy z następującej fazy operacyjnej. Finansowanie może być jedynym źródłem zadłużenia (finansowanie senioralne, zabezpieczenie hipoteczne) lub uzupełnieniem wkładu własnego (finansowanie typu mezzanine, junioralne) przy finansowaniu kredytem bankowym;

Działalność wypoczynkowa (aquaparki, spa, parki rozrywki, infrastruktura sportowa lub rozrywkowa) ma podobną charakterystykę i podejście CVI do finansowania jest tożsame jak w przypadku wspomnianych powyżej hoteli.

W ostatnich latach CVI poddało analizie setki projektów hotelowych i działalności wypoczynkowej (istniejących oraz projektowanych), zarówno wypoczynkowych jak i typu miejskiego (hotele), istniejące i nowe projekty (działalność wypoczynkowa), zarówno w Polsce jak i w innych krajach naszego regionu.

Branża hotelarska i wypoczynkowa została negatywnie dotknięta skutkami pandemii Covid 19. Zmiany nią spowodowane, w tym negatywne wyniki finansowe w okresach lock-down, oraz zmiany trendów konsumenckich, takie jak ograniczenie podróży biznesowych, skutecznie ograniczyły zdolności branży do pozyskania finansowania, szczególnie bankowego. CVI analizując projekty zawsze skupia się na przyszłości, przez co w ostatnich latach wręcz zwiększyło swoją ekspozycję na ten sektor, zapełniając lukę finansową.

Kluczowymi elementami dla uzyskania pozytywnej decyzji CVI są: parametry operacyjne obiektu, lokalizacja i konkurencja, doświadczenie operatora, analiza budżetu, parametrów LTC oraz LTV, wkład własny, ocena ryzyka uzyskania kredytu bankowego po ukończeniu projektu, ocena ryzyka komercjalizacji (np. sprzedaż jednostek condo). Projekty wypoczynkowe są oceniane pod względem realności planowanych wartości operacyjnych (liczba wejść, cennik, presja konkurencyjna, oczekiwane zmiany w zachowaniu klientów, trendy rynkowe.

Osoby kontaktowe

Jacek Kawałczewski, CFA

jacek.kawalczewski@cvi.pl

Karol Skiba

karol.skiba@cvi.pl

Przykłady transakcji

Studium przypadku