Skip to main content

Handel i usługi

Fundusze zarządzane przez CVI regularnie inwestują w spółki z branży handlu i usług. W portfelu mamy spółki zajmujące się zarówno detalicznym handlem specjalistycznym (sieci sklepów spożywczych, spółki odzieżowe, sieci ze sprzętem sportowym, salony samochodowe) jak i z obszaru handlu hurtowego. Kolejną dużą grupę emitentów stanowią dostawcy szerokiego wachlarza usług dla biznesu: dla przykładu dostawcy usług HR czy BPO, zarządcy nieruchomości, wypożyczalnie sprzętu budowlanego czy też samochodów.

Pomimo relatywnie niewielkiej bazy aktywów trwałych, dzięki zrozumieniu kluczowych czynników sukcesu każdego z przedsiębiorstw, nasz zespół był w stanie przeprowadzić transakcje w sprawny i efektywny sposób optymalizując strukturę finansowania pod kątem potrzeb przedsiębiorstwa.

Środki przekazane z funduszy zarządzanych przez CVI posłużyły emitentom do sfinansowania wzrostu poprzez inwestycje przede wszystkim w kapitał obrotowy, ale również inwestycje w nowe technologie czy też aktywa trwałe, przejęcia konkurentów oraz do refinansowania istniejącego zadłużenia.

Osoby kontaktowe

Radoslav Tausinger

radoslav.tausinger@cvi.eu

Jacek Kawałczewski, CFA

jacek.kawalczewski@cvi.pl

Przykłady transakcji

Studium przypadku