Skip to main content

Średniej wielkości deweloper komercyjny

Opis firmy:

  • Strategia zakłada zaangażowanie w projekty logistyczne w południowej Polsce
  • Spółka z odpowiednim nadzorem i raportowaniem
  • Firma charakteryzuje się świetnymi relacjami z rynkiem co pozwala jej identyfikować potencjalne cele

Cel finansowania:

  • Finansowanie banku ziemi

Charakterystyka instrumentu:

  • Finansowanie holdingowe zróżnicowane co do scenariuszy spłaty
  • Zapadalność: 2 lata
  • Odsetki: gotówkowe, płatne co kwartał
  • Zabezpieczenie na finansowanych aktywach, zastaw na akcjach

Parametry transakcji

Kwota: 10 milionów PLN

Data: 2019

Typ finansowania: senior

Cel finansowania: bank ziemi