Skip to main content

Fundusz: CVI CEE Private Debt Fund SICAV RAIF

Polityka inwestycyjna: Fundusz dedykowany jest inwestorom instytucjonalnym oraz inwestorom posiadającym znaczne środki finansowe . Wśród uczestników CVI CEE Private Debt Fund SICAV RAIF są: Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), Polski Fundusz Rozwoju (PFR), regionalne fundusze emerytalne i towarzystwa ubezpieczeniowe, a także ponad 10 polskich firm rodzinnych i zamożnych osób prywatnych. Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu.

Komunikat prasowy.

W przypadku zainteresowania funduszami inwestycyjnymi, zapraszamy do kontaktu z CVI.