Dobra konsumpcyjne

CVI finansuje produkcję, a także dystrybucję oraz  sprzedaż towarów konsumpcyjnych. Spółki finansowane przez CVI działają w kategoriach tak różnych, jak FMCG, artykuły gospodarstwa domowego, samochody oraz odzież.

Każda z nich ma własną specyfikę, a CVI jest w stanie zrozumieć czynniki decydujące o wartości dodanej w każdej z tych kategorii, a także trendy wpływające na popyt konsumentów, zapewniając firmom finansowanie dostosowane do ich aktualnych potrzeb, jednocześnie pozwalając im czerpać korzyści z trendów rynkowych. W ostatnich latach retail był bardzo dynamicznym sektorem, na który wpływ miały trendy konsumenckie, nowe technologie oraz pojawienie się e-commerce. W CVI rozumiemy poszczególne segmenty rynku dóbr konsumenckich i finansujemy te z nich, w których widzimy duży potencjał materializujący się w najbliższej przyszłości.

Nasze finansowanie dla spółek z sektora dóbr konsumpcyjnych może zostać przeznaczone na capex, fuzje i przejęcia, refinansowanie, kapitał obrotowy lub na ich mix. Nasza elastyczność potwierdza dobre zrozumienie potrzeb biznesowych naszych klientów i jest zawsze nastawiona na wspieranie ich przyszłego rozwoju.

Osoby kontaktowe


Magdalena Śniegocka
Magdalena Śniegocka
Radoslav Tausinger
Radoslav Tausinger


Przykłady inwestycji


Studium przypadku