Skip to main content
Aktualności

Jak zasady ESG wpłyną na bezpieczeństwo inwestycji?

Fot.: Materiały prasowe

Jak zasady ESG wpłyną na bezpieczeństwo inwestycji?

W dzisiejszej Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet” ukazał się felieton autorstwa Jolanta Turek, dr dyrektorki ESG W CVI na temat wpływu czynników społecznych, środowiskowych i ładu korporacyjnego na strategie inwestycyjne oraz bezpieczeństwo inwestycji private debt.

Branża finansowa przygotowuje się do gromadzenia i raportowania danych ESG, zgodnie z wymogami dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) oraz standardów ESRS (European Sustainability Reporting Standards).

Kryteria ESG pomagają inwestorom ocenić, w jaki sposób przedsiębiorstwa zarządzają swoim wpływem na środowisko i społeczeństwo oraz jakie mają praktyki zarządcze. ESG pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo, stabilność i przewidywalność firmy.

CVI jest jednym z pierwszych w Polsce sygnatariuszy Principles for Responsible Investment (UN PRI). Od 2019 roku stosuje kryteria ESG na każdym etapie procesu inwestycyjnego, co minimalizuje potencjalne ryzyko i zwiększa odporność inwestycji na zmiany rynkowe.

Więcej na ten temat w felietonie: https://www.parkiet.com/esg/art40095301-jak-zasady-esg-wplyna-na-bezpieczenstwo-inwestycji