Skip to main content
Aktualności

CVI z nagrodą Lower Mid Market Lender of the Year, Europe 2018

CVI z nagrodą Lower Mid Market Lender of the Year, Europe 2018

  • CVI pierwszym polskim, a także pierwszym wschodnioeuropejskim, laureatem prestiżowej nagrody magazynu Private Debt Investor
  • Inwestycje CVI na rynku private debt w 2018 r. przekroczyły 1,5 mld zł
  • Napływ nowych aktywów od początku roku jest dobrym sygnałem dla firmy na 2019 r.

Wydawany z Londynie specjalistyczny serwis informacyjny i miesięcznik Private Debt Investor w swoim corocznym rankingu przyznał nagrodę CVI Dom Maklerski w kategorii „Lower Mid Market Lender of the Year, Europe 2018”. Po raz pierwszy w historii, to renomowane wydawnictwo uhonorowało polską firmę zarządzającą aktywami, która działa na rynku private debt w Europie Środkowo-Wschodniej.

„Przyznanie nagrody Private Debt Investor traktujemy jako uznanie rynku dla naszych wyników i liczymy, że to wyróżnienie pozwoli poszerzyć świadomość inwestorów co do możliwości zyskownego inwestowania środków w tę klasę aktywów. Dla nas w CVI jest to potwierdzenie naszych kompetencji w finansowaniu private debt w Europie Środkowo-Wschodniej, które będziemy dalej rozwijać w oparciu rosnący potencjał naszego regionu.” – mówi Marcin Leja, Prezes Zarządu CVI.

Nagroda PDI za rok 2018 jest szczególnie satysfakcjonującym osiągnięciem, biorąc pod uwagę wyzwania jakie ten okres przynosił. CVI poradził sobie w tym czasie wyjątkowo dobrze, pomimo iż rok ten zgodnie można dla branży inwestycyjnej nazwać trudnym ze względu na nadprzeciętne nagromadzenie czynników rynkowych i okołobiznesowych, Wpłynęły one negatywnie na działalność wielu podmiotów zarządzających na tym rynku i zachwiały zaufaniem do rynku inwestycyjnego w Polsce.

Dobre wyniki CVI w trudnym roku

„Zarówno spadki na rynkach globalnych, jak i solidne zawirowania na rynku krajowym w bardzo ograniczony sposób wpłynęły na wyniki inwestycyjne zarządzanych przez CVI portfeli, oraz nie miały wpływu na obsługę składanych przez inwestorów zleceń umorzeń. Warto o tym wspomnieć gdyż skala umorzeń w przypadku wielu funduszy inwestycyjnych na rynku tym czasie doprowadzała do redukowania lub zawieszania zleceń odkupień. Tymczasem CVI zdołał osiągnąć bardzo dobre stopy zwrotu w zarządzanych funduszach – wyniki za 12 miesięcy 2018 r. dla różnych pod kątem ponoszonego ryzyka strategii opartych na finansowaniu dłużnym przedsiębiorstw wahały się od 4,62% do 9,25%.” – podkreśla Rafał Lis, Partner Zarządzający CVI Dom Maklerski.

Inwestycje w 2018 r.

2018 był dla CVI rokiem dużej aktywności w roli inwestora na rynku private debt, z największymi transakcjami zrealizowanymi dla takich branż jak: deweloperska, dobra i usługi konsumpcyjne, finansowa oraz przemysłowa. Łącznie dało to w ubiegłym roku wolumen inwestycji na poziomie przekraczającym 1,5 mld złotych. Przy średnej wartości transakcji realizowanych przez CVI na poziomie 20 mln złotych, oznacza to docieranie z realizowanym finansowaniem do dynamicznie rozwijających się średnich przedsiębiorstw.

Od początku działalności CVI dokonał ponad 800 transakcji finansowania na portfelach zarządzanych przez firmę, z czego ponad 500 było transakcjami w formule private debt.

„Jesteśmy dumni, że zrealizowane przez nasz zespół inwestycje miały korzystny dla wszystkich uczestniczących stron wkład w rozwój małych i średnich przedsiębiorstw z Polski, ale również z Europy Środkowo-Wschodniej. Zrealizowane przez CVI transakcje od 2012 r., kiedy funkcjonujemy na rynku finansowania przedsiębiorstw, przełożyły się na łączny wolumen ponad 12,5 mld złotych co stawia nas w pozycji lidera finansowania pozabankowego dla sektora MSP” – stwierdza Marcin Leja, Prezes Zarządu CVI Dom Maklerski.

Obiecujący 2019

Wyniki osiągnięte przez CVI w 2018 r. mimo niekorzystnych uwarunkowań rynkowych znalazły uznanie i zaufanie inwestorów, co przekłada się na systematyczny napływ środków od początku bieżącego roku. Te aktywa pochodzą zarówno od nowych klientów, jak i tych, którzy pod wpływem emocji wycofywali swoje środki w drugiej połowie mijającego roku.

Mimo ostrożniejszych prognoz makroekonomicznych i oczekiwanego spowolnienia tempa wzrostu PKB w 2019 r., CVI z optymizmem patrzy na możliwość osiągnięcia wyników inwestycyjnych na podobnie satysfakcjonującym poziomie jak w roku ubiegłym. Proces inwestycyjny który rozwijany jest od 2012 w CVI pozwalał uzyskiwać powtarzalne i wymiernie atrakcyjne rezultaty dla inwestorów w kolejnych latach. Jednym z celów na bieżący rok będzie dalsze poszerzanie wśród przedsiębiorców świadomości jakie możliwości i korzyści może dla ich biznesów przynosić dostępne w CVI finansowanie w formule private debt.

CVI jest zdeterminowany do rozszerzania swojej obecność inwestycyjnej w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Zwiększenie udziału w portfelu finansowań projektów spoza Polski umożliwia powiększanie dywersyfikacji geograficznej, pozytywnie wpływającej na ryzyko, oraz jest sposobem na wypełnianie portfeli inwestycjami z potencjałem wyższych stóp zwrotu.

https://www.privatedebtinvestor.com/pdi-annual-awards-2018-winners-revealed/