Skip to main content
Aktualności

CVI sygnatariuszem Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania ONZ (UN PRI)

CVI sygnatariuszem Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania ONZ (UN PRI)

CVI Dom Maklerski został sygnatariuszem Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania (PRI), zobowiązując się do stosowania kryteriów inwestycyjnych popieranych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Sygnatariusze zasad PRI stanowią największą globalną sieć zarządzających aktywami, właścicieli i dostawców usług, którzy w swoich decyzjach inwestycyjnych postanowili kierować się kryteriami ESG, czyli uwzględniać troskę o środowisko, społeczną odpowiedzialność biznesu oraz przejrzystość zasad korporacyjnych.

„Zostanie sygnatariuszem PRI było naturalnym krokiem, wpisującym się w nasze zobowiązanie do podejmowania odpowiedzialnych decyzji inwestycyjnych,” powiedział Rafał Lis, założyciel i Partner Zarządzający CVI. „Będąc liderem rynku private debt w Europie Centralnej jesteśmy zdeterminowani do stosowania najwyższych standardów w zakresie decyzji inwestycyjnych oraz procesów zarządczych. Zależy nam na tym, by edukować rynek pokazując najlepsze wdrożenia uwzględniające aspekty ESG wśród realizowanych inwestycji niepublicznych w regionie. Oznacza to m.in. stosowanie praktyk promujących przejrzyste zasady korporacyjne oraz stosowanie się do wymogów środowiskowych i odpowiedzialności społecznej. Jesteśmy przekonani, że dzięki systematycznemu podejściu do oceny inwestycji pod kątem ESG będziemy w stanie działać długofalowo w najlepszym interesie naszych inwestorów i jednocześnie przyczyniać się do wspierania kultury biznesu opartej na przejrzystości i trosce o otoczenie”.

Sygnatariusze sieci PRI współpracują na rzecz wdrażania dobrowolnych zasad, które tworzą przestrzeń do włączania czynników ESG w proces oceny inwestycji oraz zasad nadzoru właścicielskiego, przy jednoczesnym właściwym wypełnianiu przez zarządzających aktywami obowiązków powierniczych.

„Gorąco witamy CVI jako sygnatariusza PRI,” powiedziała Fiona Reynolds, Dyrektor Zarządzająca PRI. „Jesteśmy przekonani, że zobowiązanie CVI do stosowania odpowiedzialnej polityki inwestycyjnej będzie dobrym wzorcem dla innych funduszy w Europie Centralnej i potwierdza rosnącą świadomość kryteriów ESG w branży inwestycyjnej”.