Skip to main content
Aktualności

CVI finalizuje pierwszy instytucjonalny fundusz private debt skoncentrowany na Europie Środkowej

CVI finalizuje pierwszy instytucjonalny fundusz private debt skoncentrowany na Europie Środkowej. EBOR dołącza do grona inwestorów.

CVI Dom Maklerski („CVI”), wiodąca firma zarządzająca funduszami private debt z siedzibą w Polsce i działająca w Europie Środkowej, ma przyjemność ogłosić finalizację fundraisingu swojego pierwszego funduszu zamkniętego skoncentrowanego na inwestorach instytucjonalnych, CVI CEE Private Debt Fund („Fundusz”) na poziomie 132 mln EUR.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju („EBOR”) wraz z kilkoma inwestorami instytucjonalnymi oraz polskim family office uzupełnili grono inwestorów w ramach ostatecznego zamknięcia Funduszu. W sumie Fundusz przyciągnął inwestorów z ośmiu krajów Europy, w tym Europejski Fundusz Inwestycyjny, EBOR, PFR Ventures, a także fundusze emerytalne, firmę ubezpieczeniową, kilka family offices oraz zespół CVI.

Do końca października Fundusz dokonał już 23 inwestycji o wartości 70 mln euro. Finansowane przedsiębiorstwa pochodzą z wielu różnych branż, w tym budowy jachtów, turystyki, motoryzacji, e-commerce, energii odnawialnej, usług energetycznych, wellness, przewozów kolejowych, farmacji i budownictwa. Fundusz zamierza zrealizować ponad 40 inwestycji
w całej Europie Środkowej, w tym w Polsce, Czechach, Słowacji, krajach bałtyckich, Rumunii i na Węgrzech.

Do tej pory CVI przeprowadziło blisko 700 inwestycji private debt, inwestując kapitał w wysokości prawie 2,7 mld euro, który wsparł ponad 250 firm w Europie Środkowej. „Zainwestowaliśmy już ponad 53% funduszu, co potwierdza zapotrzebowanie rynku na finansowanie typu private debt, polegające na inwestowaniu w przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji oraz MŚP w wybranych krajach Europy Środkowej, przy wielkości inwestycji od
2 do 15 mln EUR” – skomentował Marcin Leja, Partner CVI.

Rafał Lis, partner zarządzający CVI: „Bardzo cieszy nas dołączenie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju do grona naszych inwestorów, co postrzegamy jako kolejny ważny kamień milowy i docenienie naszej strategii inwestycyjnej ze strony rozpoznawalnych na rynku inwestorów. Mamy nadzieję, że będzie to pierwszy krok w ramach nowego partnerstwa, ponieważ firmy i przedsiębiorcy z regionu Europy Środkowej potrzebują dostępu do kapitału dłużnego o wyższym apetycie na ryzyko”.

Radoslav Tausinger, dyrektor zarządzający CVI, dodał: „Fundusz zainwestował w spółki z czterech krajów regionu Europy Środkowej, a większość kapitału została przeznaczona na wsparcie inicjatyw rozwojowych naszych pożyczkobiorców. Fundusz zwiększa naszą skalę finansowania dobrze funkcjonujących firm z sektora MŚP w całym regionie, jednocześnie umożliwiając inwestorom szybkie zaangażowanie kapitału, jak również doskonałe stopy zwrotu”.

Anne Fossemalle, EBOR, dyrektor ds. funduszy kapitałowych: „EBOR z przyjemnością ogłasza swoje znaczące zaangażowanie w CVI CEE Private Debt Fund, wiodącego inwestora sektora private debt w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest to pierwsza inwestycja EBOR w prywatny fundusz kredytowy o strategii skoncentrowanej na długu uprzywilejowanym, mająca na celu wsparcie rodzącej się klasy aktywów w regionie, w którym ewidentne jest zapotrzebowanie na elastyczne rozwiązania kredytowe, motywowane obecnymi warunkami rynkowymi. Współpraca ta umożliwi również CVI wykorzystanie wiedzy EBOR w zakresie przyjęcia standardów poprawiających różnorodności genderowej w branży kredytów prywatnych w regionie”.

Elisabetta Falcetti, EBOR, dyrektor, szef regionalny Europy Środkowej: „Dzięki inwestycji w CVI CEE Private Debt Fund, EBOR wzmacnia swoją misję poprawy lokalnych rynków kapitałowych poprzez oferowanie specjalistycznych produktów dla MŚP, dla których nie ma aktualnie ofert. Zaangażowanie to pozwoli również EBOR na wsparcie niezależnego i doświadczonego zespołu z wieloma osiągnięciami i pomoże poprawić ogólną konkurencyjność sektora prywatnego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej”.

Informacje ogólne:

EBOR jest międzynarodową instytucją finansową, która promuje rozwój sektora prywatnego oraz przedsiębiorczość w prawie 40 krajach na trzech kontynentach. Właścicielami banku jest 71 krajów, a także UE i EBI. Inwestycje EBOR mają na celu uczynienie gospodarek w jego regionach konkurencyjnymi, sprzyjającymi włączeniu społecznemu, o wysokich standardach zarządzania, ekologicznymi, odpornymi i zintegrowanymi. Obserwuj nas na stronie internetowej, Facebooku, LinkedIn, Instagramie, Twitterze i YouTube

CVI to niezależna firma zarządzająca aktywami koncentrującymi się na Europie Środkowo-Wschodniej, w tym dziesięcioma funduszami inwestycyjnymi w strategiach private debt, z łącznymi aktywami na poziomie blisko 1 mld EUR. Od momentu powstania w 2012 roku, CVI zrealizowało blisko 700 inwestycji typu private debt, inwestując prawie 2,7 mld EUR w Polsce i 8 innych krajach regionu. CVI zapewnia przedsiębiorstwom pełne spektrum rozwiązań, w tym finansowania typu senior, junior, unitranche, mezzanine i equity, o typowej wartości od 2 do 15 mln EUR. CVI jest podmiotem regulowanym pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Dodatkowych informacji udziela:

 

EBOR: press@ebrd.com