Handel i usługi

Fundusze zarządzane przez CVI regularnie inwestują w spółki z branży handlu i usług. W portfelu mamy spółki zajmujące się zarówno detalicznym handlem specjalistycznym (sieci sklepów spożywczych, spółki odzieżowe, sieci ze sprzętem sportowym, salony samochodowe) jak również handlem hurtowym. Kolejną dużą grupę emitentów stanowią dostawcy szerokiego wachlarza usług dla biznesu: zarządcy nieruchomości, wypożyczalnie sprzętu, dostawcy usług HR oraz BPO.

Pomimo relatywnie niewielkiej bazie aktywów trwałych, dzięki zrozumieniu kluczowych czynników sukcesu każdego z przedsiębiorstw, nasz zespół był w stanie przeprowadzić transakcje w sprawny i efektywny sposób.

Środki przekazane z funduszy zarządzanych przez CVI posłużyły emitentom do sfinansowania wzrostu poprzez inwestycje w kapitał obrotowy, aktywa trwałe i przejęcia oraz do refinansowania długu.

Osoby kontaktowe


Radoslav Tausinger
Radoslav Tausinger
Jacek Kawałczewski, CFA
Jacek Kawałczewski, CFA


Przykłady inwestycji


Studium przypadku Informacja prasowa