Skip to main content

Technologia i media

Na bieżąco obserwujemy kluczowe trendy technologiczne. Spółki w które inwestujemy są często na etapie dynamicznego wzrostu wymagającego dodatkowych nakładów finansowych natomiast niekoniecznie mogąc się już pochwalić odpowiednim poziomem zysków. Rozumiejąc specyfikę modelu biznesowego, fundusze zarządzane przez CVI są w stanie zapewnić finansowanie, które maksymalizuje potencjał wzrostu danej spółki.

CVI finansuje firmy na rynku technologii i mediów ze szczególnym uwzględnieniem spółek z sektora e-commerce, dostawców usług oraz treści czy też operatorów infrastruktury telekomunikacyjnej i pochodnych.

W minionych latach CVI przeprowadziło transakcje z wieloma spółkami z sektora w Europie Środkowej. Główny nacisk podczas analizy przykładany był na przewidywalność przychodów, stabilność wskaźników operacyjnych (w tym ARPU), otoczenie konkurencyjne, możliwości wzrostu, przyszłe wymagania dotyczące nakładów inwestycyjnych oraz zdolności do uzyskania/ utrzymania oszczędności operacyjnych. Z uwagi na wpisaną w model biznesowy stabilność przepływów operacyjnych możliwe jest osiągnięcie struktury finansowania z wyższym poziomem dźwigni finansowej.

Historycznie fundusze zarządzane przez CVI dostarczały średnio – oraz długoterminowego finansowania dłużnego typu senioralnego, junioralnego oraz typu mezzanine małym oraz średniej wielkości spółkom z sektora.

Finansowanie odpowiadało na potrzeby firm związane z finansowaniem nakładów inwestycyjnych, fuzji i przejęć (M&A), rekapitalizacji, refinansowania oraz zapotrzebowania na kapitał obrotowy.

Osoby kontaktowe

Jacek Kawałczewski, CFA

jacek.kawalczewski@cvi.pl

Paweł Jacel, CFA

pawel.jacel@cvi.pl

Przykłady transakcji

Studium przypadku