Skip to main content

Przemysł

CVI jest zainteresowane finansowaniem przedsięwzięć w szeroko rozumianym sektorze przemysłowym. Finansowaliśmy lub finansujemy tak różne sektory jak produkcja akumulatorów samochodowych, pianki poliuretanowej na potrzeby sektora meblarskiego, hydraulika siłowa, odlewy żeliwne czy konstrukcje stalowe.

Nasze finansowanie w każdym przypadku dopasowane jest do sytuacji i wymagań przedsiębiorstwa adresując tym samym specyficzne wymagania rynku przemysłowego. Rozumiemy zmiany zachodzące na rynku, specyficzne wymagania klientów, ciągłą i równoczesną presję na jakość produktu, elastyczność dostaw przy zachowaniu konkurencyjnych cen. Na bieżąco śledzimy też wpływ czynników zewnętrznych takich jak koszty mediów czy pracy. Rozumiemy jaki wpływ na działalność wywarły pandemia, zaburzenia łańcucha dostaw czy cenowy szok energetyczny. Z drugiej strony na bieżąco analizujemy szansę naszego regionu takiej jak tzw. „near shoring”. Dlatego dialog z nami nie wymaga tłumaczenia nam ani modelu biznesowego od podstaw ani szans czy zagrożeń rynkowych.

Zaczynamy od zrozumienia problemu który nasze finansowanie ma rozwiązać. Często jesteśmy uzupełnieniem finansowania bankowego umożliwiając realizację ambitnych planów, dla realizacji których niezbędne jest dodatkowe finansowanie. Może być one przeznaczone zarówno na inwestycje w nowe moce produkcyjne (przez zakup nowych maszyn, rozbudowę zakładów czy przejęcia innych podmiotów) czy też wzmocnienie kapitału obrotowego. Finansujemy również zmiany struktury kapitałowej od refinansowania istniejących zobowiązań finansowych do finansowania zmian właścicielskich poprzez rekapitalizację czy odkup udziałów lub akcji.

Osoby kontaktowe

Marcin Leja

marcin.leja@cvi.pl

Magdalena Śniegocka

magdalena.sniegocka@cvi.pl

Przykłady transakcji

Studium przypadku