O CVI

Najaktywniejszy inwestor w zakresie długu korporacyjnego w Europie Środkowo – Wschodniej.

przeczytaj więcej
Finansowanie

Poznaj rodzaje finansowania oferowane przez fundusze zarządzane przez CVI Dom Maklerski sp. z o.o.

przeczytaj więcej
Fundusze

Poznaj fundusze zarządzane przez CVI Dom Maklerski sp z o.o.

przeczytaj więcej

nasze atuty

Szerokie spektrum
rodzajów finansowania

Produkty dostarczane przez fundusze zarządzane przez CVI adresują różne potrzeby finansowe i sytuacje w rozwoju przedsiębiorstwa.

Szybkość działania

Szybkie decyzje w szybko zmieniającym się otoczeniu gospodarczym.

Elastyczność

Finansowanie oferowane przez fundusze zarządzane przez CVI cechuje się elastycznością niedostępną dla finansowania bankowego.

Orientacja na rozwój

Ustalenie kowenantów finansowych i operacyjnych tak, by nie zakłócały rozwoju przedsiębiorstwa.

Bezpośrednia relacja

Osoby, które pracują nad daną transakcją mają faktyczny wpływ na podejmowane decyzje inwestycyjne i są zawsze dostępne by przedyskutować niespodziewane problemy czy zmiany w otoczeniu.

Doświadczenie i wiedza

CVI zrealizowała kilkaset transakcji praktycznie we wszystkich branżach. Daje jej to unikalne zrozumienie ryzyk specyficznych dla danego przedsiębiorstwa.

Wspieramy kapitałem
rozwój przedsiębiorstw

aktualności