Skip to main content

Transport i logistyka

CVI ma duże doświadczenie w analizie i inwestycjach w takich segmentach jak: spedycja, transport/ logistyka lądowa, lotnicza oraz morska, logistyka magazynowa, oraz logistyka portowa.

W wielu przypadkach spółki, które są finansowane przez fundusze zarządzane przez CVI nie posiadają dużej bazy aktywów trwałych. Dlatego analiza i podejście inwestycyjne CVI nie opiera się tylko na analizie aktywów ale przede wszystkim na analizie bieżących i przyszłych przypływów pieniężnych oraz ich stabilności/ powtarzalności.

Finansowanie dostarczane przez fundusze zarządzane przez CVI pozwala sfinansować kapitał obrotowy, przejęcia oraz inwestycje rzeczowe. Elastyczna struktura finansowania pozwala maksymalnie dopasować profil spłaty do profilu biznesowego emitenta.

Osoby kontaktowe

Paweł Jacel, CFA

pawel.jacel@cvi.pl

Przykłady transakcji

STUDIUM PRZYPADKU