Skip to main content

Hotel w górach o podwyższonym standardzie

Opis projektu:

  • Wyjątkowa lokalizacja w jednej z najbardziej popularnych miejscowości górskich.
  • Pozytywne doświadczenie ze sponsorem na innych zakończonych i spłaconych projektach.
  • Umiejętność projektowania z uwzględnieniem optymalizacji kosztowej, ale bez uszczerbku na jakości oraz pozycjonowania obiektów jako o podwyższonym standardzie.
  • Doświadczony zarząd z realizacją własnych projektów, a także adaptacji i repozycjonowania obiektów działając na podstawie umowy dzierżawy.

Cel finansowania:

  • Finansowanie części kosztów zakupu gruntu, a także części kosztów realizacji projektu do momentu uruchomienie finansowania bankowego.

Parametry transakcji

Kwota: 2.5 miliony EUR

Data: 2022

Zapadalność: 3 lata

Typ finansowania: senior