Skip to main content

Fundusz: IPOPEMA Benefit 3 FIZAN

Nazwa funduszu Ipopema Benefit 3 FIZAN
Data wyceny 31.01.2024
Wycena 140,75 PLN
  1 miesiąc YTD 1 rok 3 lata
Stopa zwrotu* 0,69% 0,69% 9,26% 19,69%

* Źródło: (ipopematfi.pl)

Polityka inwestycyjna: Główne aktywa funduszu stanowić będą zabezpieczone obligacje wyemitowane przez spółki z sektora finansowego, których przeważającym przedmiotem działalności jest udzielanie pożyczek, nabywanie wierzytelności oraz świadczenie usług faktoringu i leasingu. Fundusz będzie udzielał finansowania wyłącznie tym podmiotom, których model biznesowy i zakres świadczonych usług będzie właściwie zabezpieczał interes Uczestników Funduszu.

W przypadku zainteresowania funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, zapraszamy do kontaktu z CVI.