Skip to main content

Fundusz: IPOPEMA Benefit 3 FIZAN

Nazwa funduszu Ipopema Benefit 3 FIZAN
Data wyceny 30.05.2024
Wycena 144,86 PLN
  1 miesiąc YTD 1 rok 3 lata
Stopa zwrotu* 0,98% 3,63% 9,05% 21,10%

* Źródło: (ipopematfi.pl)

Polityka inwestycyjna: Główne aktywa funduszu stanowić będą zabezpieczone obligacje wyemitowane przez spółki z sektora finansowego, których przeważającym przedmiotem działalności jest udzielanie pożyczek, nabywanie wierzytelności oraz świadczenie usług faktoringu i leasingu. Fundusz będzie udzielał finansowania wyłącznie tym podmiotom, których model biznesowy i zakres świadczonych usług będzie właściwie zabezpieczał interes Uczestników Funduszu.

W przypadku zainteresowania funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, zapraszamy do kontaktu z CVI.