Skip to main content
Aktualności

Wywiad z Magdaleną Śniegocką, dyrektor inwestycyjną w CVI w programie „Okiem eksperta” inwestorzy.tv

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Magdaleną Śniegocką, dyrektor inwestycyjną w CVI w programie „Okiem eksperta” inwestorzy.tv.

Private debt to klasa aktywów, która osiąga w miarę przewidywalne zwroty z relatywnie niską zmiennością

Zdaniem naszej ekspertki, 2023 rok jest kolejnym rokiem, w którym musimy zmierzyć się z niepewnością, zmiennością na rynkach finansowych oraz inflacją. Słowem klucz, o którym powinni pamiętać inwestorzy zarówno indywidualni, jak i instytucjonalni, jest dywersyfikacja portfela.

Do portfeli inwestorów, również tych indywidualnych, coraz odważniej wkraczają aktywa alternatywne. Przykładem takich aktywów jest dług prywatny, czyli private debt, który polega na pozabankowych, bilateralnych, prywatnych inwestycjach w dług korporacyjny. Private debt charakteryzuje się stałym, przewidywalnym przepływem pieniężnym, czyli kuponem gotówkowym wypłacanym np. półrocznie lub kwartalnie, ochroną środków inwestora dzięki posiadanemu pakietowi zabezpieczeń oraz mniejszą zmiennością niż inwestycje w kapitał spółek.

Kto może zainwestować w private debt ? Praktycznie każdy. Rozważając inwestycje w private debt należy wziąć pod uwagę obecną strukturę swojego portfela i to, jakie środki można przeznaczyć na inwestycje płynne, a ile na inwestycje średnio lub długoterminowe. Ważne jest także zrozumienie akceptowalnego poziomu ryzyka. Na skali ryzyka, private debt plasuje się pomiędzy długiem skarbowym a inwestycjami w kapitał spółek. W obecnych warunkach rynkowych, w zależności od strategii, może osiągać pomiędzy wysokie kilka a kilkanaście procent zwrotu netto rocznie.

Nad cały procesem inwestycyjnym private debt czuwa wyspecjalizowany w tej klasie aktywów zespół CVI, który monitoruje inwestycję i zapewnia profesjonalną ocenę ryzyka kredytowego na każdym jej etapie.

Śniegocka (CVI Dom Maklerski): Private debt to klasa aktywów, która osiąga w miarę przewidywalne zwroty z relatywnie niską zmiennością – Inwestycje.pl

Druga część materiału o private debt: Jacel (CVI Dom Maklerski): Inwestycje private debt dają większą dywersyfikację i pozytywnie wpływają na relację ryzyka do stopy zwrotu

Źródło: inwestorzy.tv