Skip to main content
Aktualności

Unijne gwarancje COVID-19 ruszyły w Polsce

Unijne gwarancje COVID-19 ruszyły w Polsce

CVI Dom Maklerski, jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce, uruchomił preferencyjne finansowanie z 80% gwarancją programu Horyzont 2020. To pierwsza polska transakcja w ramach „COVID-19” instrumentów finansowych UE.

W ostatnich dniach czerwca miała miejsce pierwsza polska transakcja w ramach nowej gwarancji InnovFin-COVID. Z finansowania zaaranżowanego przez CVI Dom Maklerski skorzystał producent elementów stalowych dla branży motoryzacyjnej, maszynowej i górniczej. Dzięki środkom obrotowym w wysokości 25 mln zł, przedsiębiorstwo będzie w stanie zachować płynność finansową i uniknąć przestojów – co jest o tyle istotne, że jest on jednym z kluczowych pracodawców na lokalnym rynku pracy. Przeprowadzona transakcja przysłuży się więc również lokalnej społeczności.

Kryzys COVID-19 wymaga uruchomienia szeregu działań chroniących gospodarkę i ograniczających straty ponoszone przez przedsiębiorców. W efekcie kryzysu przedsiębiorcy spotykają się m.in. z utrudnionymi warunkami funkcjonowania, zaburzeniem łańcuchów dostaw i zmniejszonym popytem na towary i usługi. Pogarsza to ich wyniki finansowe i utrudnia dostęp do finansowania zewnętrznego, w rodzaju kredytu, leasingu, pożyczek itp. Jednocześnie przedsiębiorcy zgłaszają zwiększone zapotrzebowanie na finansowanie, szczególnie obrotowe, pozwalające przetrwać okres spowolnienia.

Narzędziem poprawy dostępu przedsiębiorców do finansowania są m.in. publiczne instrumenty gwarancyjne, uruchamiane w ramach programów krajowych bądź unijnych. Przykładem są gwarancje de „minimis” bądź Biznes Max Banku Gospodarstwa Krajowego. Podobną funkcję pełnią instrumenty gwarancyjne programów Komisji Europejskiej, jak COSME czy Horyzont 2020. Z tych ostatnich skorzystało już ponad 50 tys. polskich przedsiębiorców.

W odpowiedzi na kryzys COVID-19, Komisja Europejska wraz z Grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego zdecydowały o wprowadzeniu nadzwyczajnych warunków gwarancji w ramach programu COSME oraz instrumentu InnovFin SMEG programu Horyzont 2020. Pokrycie gwarancją w przypadku finansowania obrotowego zwiększono ze standardowego poziomu 50%, do 80%. Oznacza to, że ze środki UE zabezpieczają 80% ryzyka instytucji finansowej udzielającej finansowania przedsiębiorcy. Dzięki podziałowi ryzyka, instytucja taka może udzielić finansowania na bardziej atrakcyjnych warunkach niż te dostępne w standardowych ofertach na rynku.

Pierwszą instytucją finansową, która uruchomiła w Polsce preferencyjne finansowanie w ramach instrumentów finansowych Komisji Europejskiej ogłoszonych w związku z kryzysem COVID-19, jest CVI Dom Maklerski. CVI od roku 2018 pełni funkcję Narodowego Pośrednika Finansowego programu Horyzont 2020, największego unijnego programu wspierającego m.in. tworzenie i komercjalizację innowacji. Jako lider finansowania „private debt” w Polsce, CVI inwestuje w innowacyjne przedsiębiorstwa zatrudniające do 3000 pracowników. Finansowanie w zakresie 8-30 mln zł dostępne jest w formie zakupu obligacji przedsiębiorstw. Dzięki zabezpieczeniu części ryzyka inwestycyjnego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny, oprocentowanie transakcji jest obniżone.

„Wsparcie UE stanowi cenne uzupełnienie uruchomionych przez polski rząd programów krajowych, zapewniających przedsiębiorcom przede wszystkim płynność finansową w ramach szeroko pojętej Tarczy Antykryzysowej. Mam nadzieję, że unijne gwarancje wzmocnią tak teraz potrzebną gotowość polskich instytucji finansowych do podtrzymania dostępu firm do finansowania zewnętrznego. Dodatkowy impuls finansowy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku. Gratuluję CVI DM uruchomienia nowego instrumentu wsparcia, jak i pierwszej transakcji” – powiedziała Jadwiga Emilewicz, wiceprezes Rady Ministrów i minister rozwoju.

Równocześnie z objęciem finansowania obrotowego aż 80% gwarancją programu Horyzont 2020, CVI Dom Maklerski przedłużył okres dostępności oferty. Preferencyjne warunki finansowania będą obowiązywać do końca roku 2022.

„Współpraca z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym jest dla CVI doskonałą referencją. Dzięki tej kooperacji, fundusz współzarządzany przez CVI ma szansę zaoferować polskim przedsiębiorstwom finansowanie private debt na atrakcyjnych dla nich warunkach. Zgodnie z definicją nowego instrumentu, maksymalne zaangażowanie w jeden projekt może wynieść od 8 do 30 mln zł. Dla przedsiębiorców mamy jeszcze ponad 100 mln zł, dostępnych do końca 2022 r.” – powiedział Marcin Leja, dyrektor zarządzający w CVI.

Z informacji Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, wynika, że w najbliższym czasie do CVI, w zakresie oferty wzmocnionej gwarancjami COVID-19, dołączą także banki komercyjne i spółdzielcze oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

„Pierwsza polska transakcja objęta unijną gwarancją COVID-19 to dobra zapowiedź dla przedsiębiorców. Udało się w końcu uruchomić w Polsce dodatkowe instrumenty wsparcia antykryzysowego, które mogą być cennym wsparciem w czasie tzw. odmrażania gospodarki. Dotychczas przedsiębiorcy korzystali ze standardowego, głównie inwestycyjnego finansowania UE, które jednak nie odpowiadało na ogromne dzisiaj potrzeby płynnościowe. KPK wspiera zarówno przedsiębiorców, jak i pośredników finansowych w dostępie i promocji wsparcia antykryzysowego C19” – powiedział Arkadiusz Lewicki, dyrektor KPK IF PUE.

CVI Dom Maklerski

CVI Dom Maklerski (CVI) jest niezależną firmą inwestycyjną kontynuującą działalność Credit Value Investments, która w krótkim czasie zdobyła pozycję lidera w pozabankowym finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Firma od 2012 r. zrealizowała ponad 800 transakcji, inwestując ponad 12 miliardów zł, w tym ponad 500 typu private debt. CVI zarządza portfelami funduszy na zlecenie Noble Funds TFI o różnych strategiach inwestycyjnych i łącznych aktywach przekraczających 4,2 miliarda zł.

KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej finansowany jest ze środków Budżetu Państwa, w ramach programu wieloletniego „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw”, przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, przekazywanych za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

KONTAKT:

CVI
Marta Łyczak
e-mail: marta.lyczak@cohnwolfe.pl
tel. kom. +48 885 198 778

KPK IF PUE
Agnieszka Tyrna
e-mail: programy@zbp.pl
tel. kom. +48 693 459 595

Źródło informacji: KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

Źródło: https://www.pap.pl/centrum-prasowe/673733%2Cunijne-gwarancje-covid-19-ruszyly-w-polsce.html