Skip to main content
Aktualności

Inwestowanie zgodnie z ESG niesie ze sobą mniejsze ryzyko – wywiad z Rafałem Lisem dla PAP

Inwestowanie zgodnie z ESG niesie ze sobą mniejsze ryzyko – wywiad z Rafałem Lisem dla PAP

Firmy spełniające kryteria społeczne, środowiskowe oraz ładu korporacyjnego (ESG) rozwijają się w sposób bardziej stabilny, a inwestowanie w nie jest obarczone wyraźnie mniejszym ryzykiem – powiedział PAP Biznes partner zarządzający CVI Domu Maklerskiego Rafał Lis.

„Firmy, które spełniają kryteria społeczne, środowiskowe oraz ładu korporacyjnego (ESG) są bardziej świadome zachodzących na świecie zmian, dzięki czemu lepiej prognozują swoją przyszłą sytuację, a ich działalność jest bardziej stabilna i zrównoważona. Ta społeczna odpowiedzialność biznesu przekłada się na potencjalnie mniejsze ryzyko przedsiębiorstw, które finansujemy” – ocenił Rafał Lis.

„Na rynkach zagranicznych inwestorzy instytucjonalni powszechnie pytają o kwestie związane z ESG. U nas jeszcze tego nie obserwujemy, ale krajowi inwestorzy również powinni wymagać spełniania określonych kryteriów przez spółki i fundusze, w które inwestują. ESG stanie się bardziej powszechne, gdy inwestorzy przekonają się, że te inwestycje obarczone są wyraźnie mniejszym ryzykiem” – dodał.

CVI zarządza portfelami sześciu funduszy inwestycyjnych zamkniętych, o różnych poziomach ryzyka, na zlecenie Noble Funds TFI. Łącznie wartość aktywów pod zarządzaniem wynosi obecnie ok. 5 mld zł. CVI specjalizuje się w obejmowaniu prywatnych emisji obligacji korporacyjnych. Fundusze te finansują przedsięwzięcia przede wszystkim średnich przedsiębiorstw, w kwotach z przedziału 8-80 mln zł, przy przeciętnym okresie zaangażowania 2-4 lata. Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oceniają również zgodność spółek z odpowiednio dobranym do profilu działalności zestawem mierzalnych kryteriów z zakresu ESG.

„Doświadczenia rynku z ostatnich lat pokazały, że inwestowanie zgodnie z ESG po prostu się opłaca. Podejmując decyzje o finansowaniu projektów spółek, w ramach zarządzanych przez CVI funduszy dłużnych, poza tradycyjnymi kryteriami finansowymi, kierujemy się również szeregiem kryteriów niefinansowych – zgodnych z ESG. To pomaga nam lepiej selekcjonować projekty, które chcemy realizować” – powiedział partner zarządzający CVI Domu Maklerskiego.

„Mamy maksymalizować stopy zwrotu dla inwestorów, rozpoznając, że odpowiedzialne działanie firm, którym udzielamy finansowania przyczynia się do redukowania ryzyka. Dlatego na stałe włączyliśmy kryteria ESG do procesu inwestycyjnego i opracowaliśmy metodologię nadawania wewnętrznych ratingów. Ponadto, będąc sygnatariuszem Principles for Responsible Investment sformalizowaliśmy nasze podejście do ESG i sami zobowiązaliśmy się do raportowania na tym polu” – dodał.

Pełna treść artykułu dostępna jest tutaj.