Skip to main content
Aktualności

Gwarancje dla małych i średnich firm dotkniętych pandemią – wywiad z Marcinem Leją w gazecie Rzeczpospolita

Gwarancje dla małych i średnich firm dotkniętych pandemią - wywiad z Marcinem Leją w gazecie Rzeczpospolita

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z unijnych gwarancji z programu Horyzont 2020 – wskazuje Marcin Leja, prezes zarządu CVI Dom Maklerski.

Polscy przedsiębiorcy od dawna i gremialnie korzystają z gwarancji de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego, ale w czasie pandemii mogą też skorzystać z gwarancji unijnych. O jakie dokładnie instrumenty chodzi?

Mówimy o gwarancjach InnovFin w ramach programu Horyzont 2020, zmienionych ostatnio na instrumenty mające wspomagać innowacyjne małe i średnie firmy dotknięte negatywnymi skutkami Covid-19. Zmiana polega na tym, że Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) gwarantuje do 80 proc. środków jakie w formie dłużnej mogą zainwestować w danego przedsiębiorcę fundusze, których portfelami zarządza CVI. Dzięki temu znacząca część ryzyka kredytowego pokrywana jest przez EFI.

Którzy przedsiębiorcy mogą z nich skorzystać?

To nadal przedsiębiorstwa innowacyjne, które muszą spełniać określone kryteria. Są one jednak na tyle szerokie, że obejmują znaczącą część polskich przedsiębiorstw. Po ostatnich zmianach gwarancje są dostępne również dla większych podmiotów tj. zatrudniających do 3 tys. pracowników.

CVI Dom Maklerski, jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce, uruchomił preferencyjne finansowanie z gwarancją programu Horyzont 2020. Skąd wasze zainteresowanie tym instrumentem?

Współpracujemy z EFI już od 2018 r. W ramach tego programu i do momentu wybuchu epidemii uruchomiliśmy już klika finansowań w ramach oryginalnej wersji programu. Umożliwia nam to przede wszystkim podzielenie się ryzykiem kredytowym z EFI. Dzięki temu możemy sfinansować projekty, które bez gwarancji ocenilibyśmy jako zbyt ryzykowne. Po zmianie programu, ze względu na Covid-19 jest to instrument jeszcze bardziej interesujący ze względu na zwiększenie wysokości gwarancji. Poza tym, to dla nas wyraz zaufania ze strony EFI, z którego jesteśmy bardzo dumni.

Kto pierwszy skorzystał z pomocy z Horyzontu 2020?

Jak już wspomniałem przed wybuchem epidemii sfinansowaliśmy kilka projektów z użyciem gwarancji. Po zmianie warunków w czerwcu 2020 r. udzieliliśmy finansowania w kwocie 25 mln zł spółce przemysłowej, która nie dosyć, że miała zachwiany kapitał obrotowy z powodu epidemii spowodowany głównie brakiem płatności od klientów, ale również obniżonym poziomem zamówień, to jeszcze była w trakcie procesu inwestycyjnego, całkowicie automatyzującego jedną z linii produkcyjnych. Jak zwykle w takiej sytuacji banki odmówiły dalszego finansowania. To są sytuacje, w których nasze finansowanie jest idealnym rozwiązaniem.

Do kiedy i na jakich warunkach inne firmy mogą skorzystać z tego rodzaju wsparcia?

Kwota finansowania wynosi pomiędzy 8 a 60 mln zł, a środki te mogą zostać użyte na kapitał obrotowy lub inwestycje. Ponieważ EFI przejmuje znaczącą część ryzyka na siebie finansowanie to jest tańsze od naszych regularnych inwestycji.

– rozmawiał Artur Osiecki

 

Źródło: https://firma.rp.pl/finansowanie/7436-gwarancje-dla-malych-i-srednich-firm-dotknietych-pandemia