Skip to main content

Dostawca usług mobilnych

Opis firmy:

  • Wiodący dostawca usług mobilnych z silnymi relacjami z klientami operujący w niszy z wysokimi barierami wejścia

Cel finansowania:

  • Wypłata dywidendy dla akcjonariuszy

Charakterystyka instrumentu:

  • Finansowanie senior
  • Zapadalność: 4 lata
  • Odsetki: Komponent gotówkowy + PIK
  • Zabezpieczenie na aktywach i udziałach spółki

Parametry transakcji

Kwota: 41 milionów PLN

Data: 2017

Typ finansowania: senior

Cel finansowania: wypłata dywidendy