Skip to main content

Prywatny przewoźnik autobusowy i kolejowy

Opis firmy:

  • Firma jest wiodącym, długodystansowym prywatnym przewoźnikiem autobusowym i kolejowym w Europie Środkowej.

Cel finansowania:

  • Spółka potrzebowała finansowania na zakup wagonów kolejowych w celu poszerzenia sieci połączeń.

Parametry transakcji

Kwota: 5 milionów EUR

Data: 2022

Zapadalność: do 2 lat

Typ finansowania: senior