Skip to main content

Inwestycja w spółkę holdingową - przetwórstwo rybne

Opis firmy:

  • Spółka produkuje ………….
  • Produkty sprzedawane są …………

Cel finansowania:

  • CVI udzieliło finansowania ………….

Parametry transakcji

Kwota: ……… milionów PLN

Data: 2023

Zapadalność: ……… lata

Typ finansowania: …….