Spotrebiteľský tovar

CVI financuje výrobu, distribúciu a predaj spotrebiteľského tovaru. Spoločnosti financované CVI pôsobia v rôznych kategóriách ako sú rýchloobrátkový spotrebný tovar FMCG, domáce spotrebiče, autá alebo oblečenie.

Každá firma má svoje špecifiká a spoločnosť CVI je schopná porozumieť faktorom, ktoré rozhodujú o pridanej hodnote v každej z týchto kategórii, a rovnako aj trendom, ktoré majú vplyv na dopyt spotrebiteľov, zabezpečiť spoločnostiam financovanie prispôsobené ich aktuálnym potrebám, a zároveň im umožniť čerpanie výhody z trhových trendov. V posledných rokoch predstavoval retail veľmi dynamický sektor, na ktorý mali vplyv spotrebiteľské trendy, nové technológie a vznik e-commerce. V CVI rozumieme jednotlivým segmentom trhu so spotrebiteľským tovarom a financujeme tie z nich, v ktorých vidíme veľký potenciál, ktorý sa zhmotní v najbližšej budúcnosti.

Naše financovanie spoločností zo sektora spotrebiteľského tovaru môže byť určené na investície do majetku, fúzie a akvizície, refinancovanie, pracovný kapitál alebo ich kombinácia. Naša flexibilita potvrdzuje dobré porozumenie podnikateľských potrieb našich klientov a je vždy nastavená na podporu ich budúceho rozvoja.

Kontaktné osoby


Magdalena Śniegocka
Magdalena Śniegocka