Priemysel

CVI má záujem o financovanie spoločností v rôznych priemyselných odvetviach. Financovali sme alebo financujeme tak odlišné odvetvia ako sú výroba akumulátorov, polyuretánovej peny pre nábytkárske odvetvie, hydraulika, železné odliatky alebo oceľové konštrukcie.

Naše financovanie je prispôsobené situácii a požiadavkám spoločnosti a rieši špecifické požiadavky priemyselného trhu. Rozumieme zmenám na trhu, špecifickým požiadavkám klientov, nepretržitému a simultánnemu tlaku na kvalitu výrobku, flexibilite doručenia pri zachovaní konkurencieschopných cien. Pravidelne sledujeme vplyv vonkajších faktorov, takých ako náklady na média alebo prácu. Preto si dialóg s nami nevyžaduje vysvetľovanie podnikateľského modelu od základov.

Začíname od pochopenia problému, ktorý má naše financovanie vyriešiť. Často sme doplnením bankového financovania, čím umožňujeme realizáciu ďalekosiahlych plánov, na ktorých uskutočnenie je nevyhnutné dodatočné financovanie. To môže byť použité na investície do nových výrobných kapacít (nákup nových strojov, rozširovanie prevádzok alebo prevzatie iných podmetov) alebo posilnenie pracovného kapitálu. Taktiež financujeme zmeny kapitálovej štruktúry od refinancovania finančných záväzkov až po financovanie vlastníckych zmien rekapitalizáciou alebo odkúpením podielov či akcií.

Kontaktné osoby


Marcin Leja
Marcin Leja
Magdalena Śniegocka
Magdalena Śniegocka


Príklady investícií


Case study