Technológie, médiá a telekomunikácie: dodávateľ mobilných služieb

Opis spoločnosti:
  • Popredný dodávateľ mobilných služieb so silnými vzťahmi so zákazníkmi, pôsobiaci na špecifickom trhu s vysokými vstupnými prekážkami
 
Účel financovania:
  • Vyplácanie dividend pre akcionárov
 
Charakteristika nástroja:
  • Financovanie senior
  • Splatnosť: 4 roky
  • Úroky: časť v hotovosti + časť PIK (splatná pri splatení financovania)
  • Záložné právo na aktívach a podieloch spoločnosti
 

Podrobnosti

Suma: 41 mil. PLN

Dátum: 2017

Druh financovania: Senior

Použitie výnosov: vyplácanie dividend