Spotrebiteľský tovar: Výrobca domácich spotrebičov

Opis spoločnosti:
  • Výrobca domácich spotrebičov špecializovaný vo vybranom segmente, s pôsobnosťou v CEE
  • Výrobné portfólio zahŕňa rôznorodé vzory, tvary a dekoračné štruktúry
 
Účel financovania:
  • Transakcia iniciovaná fondom PE, ktorý vyhral súťaž a prevzal spoločnosť prostredníctvom LBO využitím bankového financovania, juniorného financovania CVI na úrovni holdco a z vlastných zdrojov
 
Charakteristika nástroja:
  • Financovanie junior na úrovni holdco
  • Splatnosť: 4 roky
  • Úroky: časť v hotovosti + časť PIK (splatná pri splatení financovania)
  • Ručenie: záložné právo na akcie holdingu, ktorý vlastní portfólio spoločností v regióne a vo svete

 

 

Podrobnosti

Suma: 10 mil. EUR

Dátum: 2016

Druh financovania: Junior

Použitie výnosov: Leveraged buyout (LBO)