Priemysel: dodávateľ automobilových súčiastok

Opis spoločnosti:
  • Popredný výrobca automobilových súčiastok vysokej kvality
  • Spoločnosť ponúka súčiastky do všetkých modelov áut, traktorov, poľnohospodárskych strojov a lodí
 
Účel financovania:
  • Zvýšený pracovný kapitál spojený s dynamickým rastom
 
Charakteristika nástroja:
  • Financovanie senior. Spoločnosť už mala bankový dlh, fondy spravované CVI poskytli dodatočný kapitál, ktorý bol potrebný na financovanie rastu
  • Splatnosť: 5 rokov
  • Úroky: hotovostné
  • Zabezpečenia: 1. miesto na záložné právo na výrobné stroje

 

 

Podrobnosti

Suma: 5 mil. EUR

Dátum: 2016

Druh financovania: Senior

Použitie výnosov: pracovný kapitál