Nehnuteľnosti: stredne veľký komerčný developer

Opis spoločnosti:

  • Stratégia sa zakladá na realizácii logistických projektov na juhu Poľska
  • Výborné trhové vzťahy, umožňujúce identifikovať potenciálne ciele

Účel financovania:

  • Financovanie pozemkov

Charakteristika nástroja:

  • Holdingové financovanie
  • Splatnosť: 2 roky
  • Úroky: hotovostné, splatné štvrťročne
  • Ručenie financovanými aktívami, záložné pravo na akcie

Podrobnosti

Suma: 10 mil. PLN

Dátum: 2019

Druh financovania: Senior

Použitie výnosov: pozemková banka