Nehnuteľnosti: developerská skupina

Opis spoločnosti:

  • Developerská skupina skladajúca sa z developera, architektonickej kancelárie a generálneho dodávateľa
  • Skupina má veľa skúseností v akvizíciách a integrácii spoločností

 

Účel financovania:

  • Spoločnosť plánovala prevziať niekoľkých konkurentov na trhoch, na ktorých pôsobí a vytvoriť platformu na konsolidáciu pre ďalšie trhy
  • Úroveň financovania bola pre banky príliš vysoká a akcionári si chceli zároveň zachovať 100%-nú kontrolu

 

Charakteristika nástroja:

  • Financovanie senior (plné refinancovanie bánk)
  • Splatnosť: 4 roky
  • Úroky: hotovostné, splatné polročne
  • Plný balík ručení
  • Finančné kovenanty, ktoré zaručujú voľné prevádzkové fungovanie

Podrobnosti

Suma: 25 mil. PLN

Dátum: 2017

Druh financovania: Senior

Použitie výnosov: pracovný kapitál (medzi iným pozemková banka)