Hotely a voľný čas: majiteľ hotelovo-zábavného objektu

Opis spoločnosti:
  • Veľmi dobrá lokalizácia hotelovo-zábavného centra
  • Stabilné operačné výsledky, realizácia stanovených prognóz
  • Skúsené vedenie s dobrou reputáciou na trhu
 
Účel financovania:
  • Refinancovanie aktuálneho zadlženia na rôznych úrovniach skupiny, umožňujúce predĺženie investičného horizontu a rozšírenie podnikania
 
Charakteristika nástroja:
  • Financovanie senior
  • Splatnosť: 5 rokov
  • Hotovostné úroky
  • Ručenie: nehnuteľnosti, záložné právo na spoločnosť, podiely, záruka akcionárov

 

 

Podrobnosti

Suma: 93 mil. PLN

Dátum: 2017

Druh financovania: Senior

Použitie výnosov: Refinancovanie