Finančné služby: spotrebiteľské pôžičky

Opis spoločnosti:
  • Popredný poskytovateľ spotrebiteľských pôžičiek v regióne
  • Portfólio produktov zahŕňalo mesačné pôžičky, 12-mesačné a kreditové linky pre spotrebiteľov
 
 
Účel financovania:
  • Financovanie rastu -- cieľom spoločnosti je využitie algoritmov a machine learning pre rýchlejšie vyhodnocovanie kreditného rizika klientov
 
 
Charakteristika nástroja:
  • Financovanie senior na úrovni holdco poskytované operačným spoločnostiam na financovanie poskytnutých pôžičiek
  • Splatnosť: 3 roky
  • Úroky: hotovostné
  • Kovenanty: ND/Equity, kvalita portfólia

Podrobnosti

Suma: 5 mil. EUR

Dátum: 2017

Druh financovania: Senior

Použitie výnosov: pôžičková činnosť