Príklady transakcií

trieď podľa odvetvia
trieď podľa typu financovania
trieď podľa výnosov