CVI je popredným investorom v oblasti private debt v regióne strednej a východnej Európy

Od roku 2012 sme podporili viac ako 300 súkromných spoločností a chápeme, čo malé a stredné podniky potrebujú na svoj ďalší rozvoj. Sme rýchli (schopní poskytnúť investície za 3 – 10 týždňov) a schopní poskytnúť flexibilné riešenia, ktoré spĺňajú potreby spoločností a ich zakladateľov a/alebo investorov. Každú spoločnosť posudzujeme individuálne na základe jej fundamentov. To vykonáva tím komplementárnych jednotlivcov s rôznorodými medzinárodnými skúsenosťami, ktoré získali v uznávaných inštitúciách: investičné fondy, súkromné investičné spoločnosti, poradcovia pre transakcie, investičné banky, poradenské spoločnosti v oblasti riadenia, ako aj prevádzkové subjekty.

Ponechané vlastníctvo / kontrola

Rýchle vykonanie

Individuálne podmienky

Miestna skúsenosť

Riešenia pre rôzne úrovne rizika

Nižšie hotovostné zaťaženie

Do čoho investujeme?

Na základe dôveryhodných vzťahov