CVI je popredným investorom v oblasti private debt v regióne strednej a východnej Európy
  • CVI je popredným investorom v oblasti private debt v regióne strednej a východnej Európy
  • Spoločnosť CVI začala investovať v roku 2012 a odvtedy sa rýchlo rozrástla na popredného investora v oblasti súkromného zadlženia v regióne strednej a východnej Európy. 
  • CVI investovala viac ako 3,3 mld. EUR, z toho viac ako 2,3 mld. EUR do transakcií súkromného zadlženia
  • CVI si kladie za cieľ poskytovať svojim investorom vynikajúce rizikovo prispôsobené výnosy a zároveň ponúkať jedinečné riešenia pre MSP a stredne veľké spoločnosti v regióne strednej a východnej Európy
  • CVI je selektívna vo svojich investíciách na základe hĺbkovej analýzy základných princípov spoločnosti
  • CVI je veľmi aktívny investor, ktorý poskytuje kapitál viac ako 50-100 novým spoločnostiam ročne

2012

Začala investovať

~1 mld. EUR

Do aktív pod správou

2,3 mld+ EUR

Investované do transakcií
súkromného zadlženia

600+

Investície private debt

9

Investovanie v krajinách strednej a východnej
Európy

16

Investiční profesionáli

Do čoho investujeme?

7

Fondy investujúce do kapitálovej štruktúry